Frigør dit potentiale og forøg værdien

Danmarks første standard for SMV vurdering.

IDDAS har primo december 2021 fået godkendt Danmarks første  standard for grundliggende vurdering af en SMV-virksomhed. Standarden er udviklet  sammen med mere end 150 udpegede personer med speciale i små og mellemstore virksomheder, lige fra ejerledere, til direktører, bestyrelsesmedlemmer og konsulenter.

En standard lavet af SMV'er til SMV'er.

Legitimitet og gennemsigtighed er afgørende for en standard. Vi har derfor kun arbejdet med anerkendte personer, organisationer og metoder. Standarden er godkendt af Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK som akkrediterbar. Det langsigtede mål er, at IDDAS også bliver internationalt akkrediteret og i første omgang i EU.

Vores PARTNERE og SAMARBEJDSPARTNERE